Staramy się pomóc naszym klientom, ktorzy są właścicielami flot pojazdów, oferując różne usługi, od organizowania skutecznych usług naprawczych taboru, na miejscu interwencji wraz odzyskiwanie uszkodzonych pojazdów. Na pokrycie strat który klient ponosi po wypadku,  oferujemy samochody zastępcze bezpłatnie w czasie naprawy.

Ponadto, w przypadku floty samochodów oferujemy obniżki cen, oraz możliwość negocjowania pakietów usług całej floty.